Korona pełnoceramiczna na podbudowie cyrkonowej – proponuje się je pacjentowi gdy zęby są mocno znoszone i ich stan uniemożliwia zakładanie kolejnych wypełnień. Zakładane są, gdy dochodzi do zniszczenia naturalnej korony zęba w skutek próchnicy, złamania lub po leczeniu kanałowym.

Zadaniem koron cyrkonowych jest poprawa wyglądu, ochrona oraz przywrócenie funkcji zęba. Pokrywają one w całości korony zęba. Korona cyrkonowa wykonana jest z tlenku cyrkonu, który łączy w sobie ceramikę o właściwościach metalu i porcelany. Jako tworzywo chemiczne posiada najniższą przewodność ciepła i najwyższą twardość. W temperaturze pokojowej jest to białe, krystaliczne ciało stałe, odporne chemicznie i bardzo trudnotopliwe.

Produkty cyrkonowe wykorzystuje się w przemyśle kosmicznych jako osłony termiczne, okładziny hamulcowe w sportowych samochodach oraz jako implanty stawu biodrowego. Dzięki nowoczesnym technologiom i postępowi medycznemu tlenek cyrkonu wykorzystywany jest obecnie również w stomatologii. Korony cyrkonowe i mosty wykonane z tlenku cyrkonu są wytrzymałe, estetyczne i dopasowane kolorystyczne do tkanek zęba. Korony cyrkonowe są też całkowicie tolerowane przez ludzki organizm, dzięki czemu nie dochodzi do odrzucenia, jak w przypadku innych ciał obcych. Korona cyrkonowa pozwala na odtworzenie uzębienia w bardziej naturalny sposób niż standardowe metody.

Korona cyrkonowa – zabieg

Przed zabiegiem założenia korony cyrkonowej stomatolog przeprowadza badanie kontrolne, mające na celu określenie możliwości leczenia zęba. Korona cyrkonowa mocowana jest bezpośrednio na zębie, który jest zdrowy. Najpierw usuwane są stare wypełnienia i zastępowane nowymi. Zakładanie korony cyrkonowej na ząb osłabiony jest związane z dużym ryzykiem jego uszkodzenia.

W kolejnej fazie leczenia ząb zostaje zeszlifowany. Dzięki temu zabiegowi wymiary zęba zostaną zmniejszone o grubość uzupełnienia, tak by wraz z uzupełnieniem odpowiednio wypełniał przestrzeń pomiędzy przylegającymi do niego zębami. Po oszlifowaniu zęba pobrany zostaje wycisk protetyczny. Przed ostatecznym założeniem korony cyrkonowej stomatolog dokonuje jej przymierzenia. Sprawdza w ten faktyczne dopasowanie korony cyrkonowej do zębów przylegających i przeciwległych, a także precyzję jej dopasowania do oszlifowanego zęba. Po zakończeniu oceny korona cyrkonowa zostaje scementowana.